Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/62301
Type: Artigo de periódico
Title: OBSERVATION OF A HIGH-ENERGY COSMIC-RAY FAMILY CAUSED BY A CENTAURO-TYPE NUCLEAR-INTERACTION IN THE JOINT EMULSION CHAMBER EXPERIMENT AT THE PAMIRS
Author: BORISOV, AS
CHERDYNTSEVA, KV
GUSEVA, ZM
DENISOVA, VG
DUNAEVSKY, AM
KANEVSKAYA, EA
MAXIMENKO, VM
NAM, RA
PUCHKOV, VS
SLAVATINSKY, SA
SMIRNOVA, MD
SMORODIN, YA
URYSON, AV
ZELEVINSKAYA, NG
ZIMIN, MV
ZHDANOV, GB
MIKHAILOVA, IA
MUKHAMEDSHIN, RA
NEDELKO, OE
NIKOLAEVA, LP
ZATSEPIN, GT
AMINEVA, TP
BARADZEI, LT
IVANENKO, IP
ILJINA, NP
LAZAREVA, TV
MANAGADZE, AK
MURZINA, EA
POMELOVA, EI
POPOVA, EG
RAKOBOLSKAYA, IV
ROGANOVA, TM
RYABOVA, NG
SVESHNIKOVA, LG
CANANOV, SD
CHADRANYAN, LK
KHISANISHVILI, LA
LADARIJA, MK
LEPTUKH, GG
ROINISHVILI, NN
SVANIDZE, MS
AZIMOV, ZA
BOBODJANOV, IB
GUBAR, NE
GULOV, YA
NORMURADOV, F
SHOBORONOV, K
AZIMOV, SA
KHALILOV, DA
MYRTOJIEVA, S
MULLAJANOV, EG
NOSOV, AN
NURITDINOV, K
YULDASHBAEV, TS
BAKHTIGEREEV, SE
DOBROTIN, NA
EMELYANOV, YA
ZAITSEVA, EG
BIELAWSKA, H
BIALOBRZESKA, H
LINKE, M
MALINOWSKI, J
MACIASZSZYK, J
KRYS, A
TOMASZEWSKI, A
NOWICKA, J
WLODARCZYK, Z
CHINELLATO, JA
DOBRIGKEIT, C
BELLANDI, J
FAUTH, AC
LATTES, CMG
MENON, MJ
NAVIA, CE
SAWAYANAGI, K
SHIBUYA, EH
TURTELLI, A
AMATO, NM
ARATA, N
CASTRO, FMO
MALDONADO, RHC
AOKI, H
FUJIMOTO, Y
FUNAYAMA, Y
HASEGAWA, S
KUMANO, H
SEMBA, H
TAMADA, M
YAMASHITA, S
SHIBATA, T
YOKOI, K
OHSAWA, A
Country: Holanda
Editor: Elsevier Science Bv
Rights: fechado
Identifier DOI: 10.1016/0370-2693(87)90871-9
Date Issue: 1987
Appears in Collections:Unicamp - Artigos e Outros Documentos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WOSA1987H685500043.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.