Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/351874
Type: Artigo
Title: Beer industry in Brazil: Economic aspects, characteristics of the raw material and concerns
Title Alternative: Pivovarský průmysl v Brazílii: Ekonomické aspekty, charakteristika surovin a rizika
Author: Piacentini, Karim C.
Rocha, Liliana O.
Savi, Geovana D.
Carnielli-Queiroz, Lorena
Corrêa, Benedito
Abstract: Barley is one of the most cultivated grains in the world with numbers rising every year due to market demand. In the past decade, Brazil has shown impressive numbers considering beer production. However, barley cultivation does not reach the necessary amount for the beer industry which raises the need to import barley or to use some alternatives, such as, adjuncts. The most common adjunct used is corn, which is considered a good source of carbohydrates, but also a very contaminated grain. Research and monitoring of all of the steps of the chain is being carried out to improve not only the malt quality but also the competitiveness in world market
metadata.dc.description.abstractalternative: Ječmen je jednou z nejvíce pěstovaných obilovin na světě, po níž se každoročně zvyšuje poptávka na trhu. V uplynulém desetiletí vykazuje Brazílie působivá data, pokud jde o výrobu piva. Pěstování ječmene však nedosahuje potřebného množství pro výrobu piva, což vyvolává potřebu dovozu ječmene nebo využití některých alternativ, např. surogace. Nejběžnějším přídavkem je kukuřice, která je považována za dobrý zdroj sacharidů, ale je zde riziko kontaminace zrn. Výzkum a sledování všech kroků řetězce probíhá s cílem zlepšit nejen kvalitu sladu, ale také konkurenceschopnost na světovém trhu
Subject: Cevada
Country: República Checa
Editor: Vyzkumny Ustav Pivovarsky a Sladarsky
Rights: Aberto
Identifier DOI: 10.18832/kp201833
Address: https://kvasnyprumysl.cz/artkey/kpr-201806-0001_pivovarsky_prumysl_v_brazilii_ekonomicke_aspekty_charakteristika_surovin_a_rizika.php
Date Issue: 2018
Appears in Collections:FEA - Artigos e Outros Documentos

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.