Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/346755
Type: Artigo
Title: Decision tree based expert system for power factor improvement under distorted and unbalanced current conditions
Title Alternative: System ekspercki poprawy współczynnika mocy oparty na Drzewie Decyzyjnym w warunkach odkształceń i asymetrii prądów
Author: Moreira, Alexandre C.
Deckmann, Sigmar M.
Marafão, Fernando P.
Silva, Luiz C.P. da
Paredes, Helmo K.M.
Abstract: This paper proposes a methodology to identify the reactive and harmonic compensation in three-phase power systems. Considering the behavior of power factor, current and voltage harmonic distortion, unbalance factors and reactive power daily variation, the developed tool is able to select two suitable solutions for power factor correction on the installation under analysis. The results gathered from computational simulations, as well as from measuring an industrial facility are presented and discussed. Based on specialist knowledge the developed tool may be very useful for finding the correct compensation solution quickly even manipulating a large amount of data
metadata.dc.description.abstractalternative: Artykuł proponuje metodykę identyfikacji kompensacji mocy biernej I harmonicznych. Biorąc pod uwagę dzienne zmiany współczynnika mocy, odkształcenia prądów i napięć, współczynników niezrównoważenia oraz mocy biernej, przedstawiona metoda jest w stanie wybrać dwa odpowiednie rozwiązania dla poprawy współczynnika mocy w analizowanym systemie. W artykule przedstawione są i przedyskutowane wyniki zebrane z modelowania komputerowego oraz z pomiarów na obiektach przemysłowych. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, przedstawiona metoda może być bardzo użyteczna w szybkim poszukiwaniu poprawnej kompensacji, nawet w przypadku dużej ilości danych
Subject: Fator de potência
Country: Polônia
Editor: Wydawnictwo SIGMA
Rights: Fechado
Identifier DOI: 10.15199/48.2015.11.29
Address: https://sigma-not.pl/publikacja-94729-decision-tree-based-expert-system-for-power-factor-improvement-under-distorted-and-unbalanced-current-conditions-przeglad-elektrotechniczny-2015-11
Date Issue: 2015
Appears in Collections:FEEC - Artigos e Outros Documentos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10151994820151129.pdf789.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.